Het is nog niet bekend wanneer de voorstellingen van het Filmhuis worden hervat.

VEENENDAAL Waarnemend-burgemeester Piet Zoon van Veenendaal heeft besloten om cultuurcluster Spectrum aan het Kees Stipplein en het deel van parkeergarage Tricotage onder dit pand per direct preventief te sluiten.
De reden van de preventieve sluiting is dat nader onderzoek uitgevoerd moet worden naar een deel van de vloeren op de derde en vierde etage van dit gebouw. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang het pand niet gebruikt kan worden. In het Spectrum zijn onder meer Filmhuis Veenendaal, muziekschool De Muzen en de Volksuniversiteit gevestigd. Ook zijn er verschillende trainingsruimtes en is er een theaterzaal.

Naar aanleiding van het bezwijken van parkeerdekken van een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven, zijn ook de vloeren van gebouw Tricotage onderzocht. Bij de realisatie van Tricotage is gebruik gemaakt van hetzelfde type vloeren. Op 27 oktober communiceerde de gemeente dat gebouw Tricotage veilig is, maar nader onderzoek noodzakelijk was om alle risico’s uit te sluiten.

SPECTRUM Voor een deel van de derde en vierde verdieping van cultuurcluster Spectrum is nadere inspectie nodig om te onderzoeken hoe groot het veiligheidsrisico is. Dit deel van deze vloeren overschrijdt de norm van de onderzoeksrichtlijn voor de beoordeling van dit type vloer, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Spectrum is onderdeel van gebouw Tricotage, maar bouwtechnisch los gebouwd van de aansluitende panden. Ook het deel van de parkeergarage onder cultuurcluster Spectrum wordt uit voorzorg afgesloten. De gemeente Veenendaal laat onderzoek uitvoeren als eigenaar van het pand.

Burgemeester Zoon: ,,Zolang er voor Spectrum geen absolute duidelijkheid is over de veiligheid van de twee vloerdelen op de derde en vierde verdieping, blijft het pand preventief gesloten. Er is geen direct gevaar dat de vloeren bezwijken, echter wil ik de veiligheid van gebruikers en bezoekers kunnen garanderen. In een gesprek heb ik mijn besluit toegelicht aan direct belanghebbenden.”