Deze week in het Filmhuis:

Wordt verwacht:

zaterdag 16 december 20.30u

zondag 17 december 14.30u

za 16 dec20.30The Other Side Of Hope
zo 17 dec14.30Kedi
za 23 dec20.30After the Storm
zo 24 dec14.30La Danseuse
vrij 29 dec20.30Retour en Bourgogne
za 30 dec20.30Cezanne et Moi

Tijdelijke nieuwe locatie: zaal STIPLOUNGE

Meer over de tijdelijke locatie

Sinds begin november j.l. kon Filmhuis Veenendaal geen films meer vertonen in Spectrum. Zoals bekend sloot de gemeente Veenendaal deze zaal vanwege problemen met de vloerconstructie. De afgelopen maand is Filmhuis Veenendaal naarstig op zoek gegaan naar een tijdelijk alternatief. Na een lange zoektocht bleek de oplossing met 75 zitplaatsen uiteindelijk dichtbij: zaal STIPLOUNGE, welke deel uitmaakt van café-restaurant Stipplein, direct naast Spectrum.

Uitgangspunt blijft dat er elke week 2 filmvoorstellingen zijn. De vertoningsmomenten blijven de zaterdagavond (let op: aanvang film 20.30 uur!) en zondagmiddag (aanvang 14.30 uur). In beide gevallen wordt er na een uur een korte pauze ingelast. De entreeprijzen zijn wat lager dan in Spectrum. De entreeprijs bedraagt € 7,50. Leden krijgen € 1,50 korting per film en betalen dus € 6,00. De zaal gaat een half uur voor aanvang van de film open. De horeca wordt geregeld door restaurant Stipplein. Het blijft overigens mogelijk om vooraf kaarten te reserveren via onze website.

Hoe lang het tijdelijk gebruik van Stip-lounge gaat duren, is op moment van schrijven nog onduidelijk. Op basis van de laatste berichten moeten er in Spectrum eerst 2 vloeren worden versterkt, een forse bouwkundige ingreep. Voorlopig houden we er rekening mee dat Filmhuis Veenendaal in ieder geval tot maart as. gebruik maakt van de tijdelijke zaal.